Menu
stichting

Stichting

Missie

De Stichting heeft ten doel om bijzondere mondiale literaire werken te doen toonzetten, te produceren, uit te (laten) voeren en middels geluidsdragers publiekelijk te verspreiden.

De Stichting brengt in een zekere diversiteit aan producties, de omvang ervan in aanmerking nemend, de amateur-zanger en de professionele solist en musici bijeen: zo is de Stichting sinds haar oprichting (1998) een ontmoetingsplaats waar amateurs en professionals elkaar vinden in het creatief/artistieke proces van de productie.

Organisatie

‘Muziekprojecten Pablo Neruda’ is een Stichting en als zodanig gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur van de Stichting ‘Muziekprojecten Pablo Neruda’ neemt bij zijn organisatie en functioneren de aanbevelingen van Cultural Governance als uitgangspunt.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Het bestuur laat zich adviseren door een artistiek leider. Deze realiseert in samenwerking met de productieleider een uitvoering. De artistiek leider en de productieleider worden daarbij geassisteerd door een productieteam, dat bestaat uit uitvoerende functionarissen als een componist, arrangeur, technicus, organisator.

De Neruda standaard

De Neruda-standaard is vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 juni 2006. Het motief om deze standaard te beschrijven is de wens om de cultuur die in de loop van de jaren in en rond de producties van de Stichting is opgebouwd, te expliciteren. Het doel hiervan is die cultuur te bezien, waar nodig te borgen en desgewenst uit te bouwen. Toekomstige producties en daarbij behorende processen worden voortaan geijkt aan deze standaard.

De volgende kenmerken zijn bepalend voor de Neruda-standaard. Bij haar producties en processen streeft de Stichting naar diepgang en het overbrengen van één of meer waarden, overigens zonder dat deze hoeven te worden geëxpliciteerd. De Stichting wil meer bieden dan amusement om het amusement. Daarbinnen kan een ruime verscheidenheid aan genres en sferen bestaan. De producties worden gedragen door een combinatie van amateurs en professionals.

Dit samengaan bewerkt bij beide groepen inspiratie en kwaliteitsgroei, zodat de ‘vonk overslaat’ op het publiek. Kenmerkend voor Neruda-producties is het proces van wording. Het ontwikkelingsproces van een productie, van een beperkte set basisgegevens naar een uitvoering met alles erop en eraan, komt tot stand dank zij een grote creativiteit van alle deelnemende groepen. Met name voor de de amateur-zanger bieden de projecten de mogelijkheid een intens proces door te maken van het ontwikkelen van zijn expressieve vermogens.

Van meet af aan wordt deze expressie expliciet gekoppeld aan:
- de ontwikkeling van beleving, houding en overtuiging;
- verbondenheid met de overige deelnemers;
- verbondenheid/positionering met inhoud, taal en tekst van de verschillende producties.

De kwaliteit van bovenstaande componenten en van de producties als geheel trekken een ruim publiek. Door een constant niveau worden bij dit publiek verwachtingen opgeroepen en betrokkenheid bij de productie gewekt. Hetzelfde geldt voor externe betrokkenen als fondsen en donateurs.

In de beperking toont zich de meester. Daar waar de inspiratie en uitdaging ligt in het samengaan van de twee betrokken groepen – amateurs en professionals – daar ligt tevens ook de begrenzing die hoort bij een semi-professioneel gezelschap. Zo’n gezelschap is zich ervan bewust dat zij artistiek gezien niet alles aankan.

Een begrenzing in omvang, frequentie en aantal van de producties wordt bepaald door de draagkracht van een gedegen infrastructuur en daarbij behorend timemanagement. Een productie krijgt groen licht van het bestuur als - naast de bovengenoemde criteria - aantoonbaar aan deze basisvoorwaarden kan worden voldaan.

 

Comité van aanbeveling

Wanneer verschillende kunstdisciplines samenvloeien, worden de artistieke vergezichten vaak intenser en dieper. Poëzie en muziek gaan op die manier vaak een heel natuurlijk verbond aan. Om die reden zie ik met grote interesse uit naar "De sonnetten van Laura" van Pablo Neruda, op muziek gezet door Cees Thissen.

Jaap Lampe, Algemeen Directeur Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al een paar jaar werkt Boekhandel Blokker samen om het project van de Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda Heemstede te ondersteunen. De organisatie is uitstekend. Ik ondersteun de stichting enerzijds om de muzikaliteit, het lokale karakter en de wijze waarop zij de "literatuur" in de breedste zin van het woord onder de aandacht van het publiek brengen. Tevens nodig ik het koor graag uit in de boekhandel (of buiten op straat) om een try-out van het programma te geven.

Arno Koek, eigenaar Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 2101 JP Heemstede

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tweemaal heeft ons symfonieorkest een project van de Stichting Pablo Neruda begeleid. In 2007 met ons voltallige orkest de "Droombeelden"door Cees Thissen op muziek gezet. Deze productie heeft een enorme impact gehad op onze leden: dramatisch en aangrijpend mede doordat een vluchtelingen gezin zijn droom kwam toelichten. En in 2009 de "Veinte Poemas y Una Cancion Desperada" met een kleinere bezetting uit ons orkest. Ook zeer de moeite waard. Ik zie nog voor me hoe componist Cees Thissen met zijn zoon - de verteller - omarmd, op kwam door het middenpad van de kerk. De toon van intimiteit is gelijk gezet bij de "Poemas". Wij zijn dol op de 'sound' van Cees en ik kijk nu al uit naar de nieuwste productie "Sonnetten voor Laura".

Fransje Smit, voorzitter Symfonieorkest Haerlem, www.symfonieorkesthaerlem.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oude teksten opnieuw tot spreken laten komen, dat gaat mij aan het hart. Daar zet ik mij dan ook graag voor in.omdat juist in verhalen en gedichten vaak betekenis meekomt die direct raakt tot in het hart. Dat geeft onze soms-zo-alledaagsheid verdieping en helpt ons om ons eigen bestaan beter te verstaan. Daarom verdienen die verhalen en teksten het om opnieuw vertolkt en verstaan te worden! Met Sonnetten voor Laura brengt Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda opnieuw een parel uit de wereldliteratuur en ik zie ernaar uit om het te horen en te zien. Oude teksten, nieuwe muziek: een ervaring die het hart sneller doet kloppen en ons even optilt uit de waan van de dag.

Pieter Terpstra, predikant van de Protestantse gemeente te Heemstede Oude Kerk (Wilhelminaplein) en Pinksterkerk (Camplaan)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik draag de Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda en daarbij met name Cees Thissen een warm en muzikaal hart toe. In de projecten van Pablo Neruda worden iedere keer weer de grenzen verlegt en in iedere productie wordt een nieuw avontuur aangegaan. Aan dit nieuwe project De Sonnetten voor Laura worden twee dansers toegevoegd die in de stijl van Pina Bausch hun kunsten zullen vertonen. Het ballet van Pina Bausch was sensationeel bij de uitvoeringen van Igor Stravinsky “Le Sacre du Printemps”. Ik kijk nu al uit naar de opvoeringen in oktober en november 2016 en zal beslist aanwezig zijn. Daarbij zal ik mijn enthousiasme over dit nieuwe project niet onder stoelen of banken steken om daarmee ook andere muziekliefhebbers bekend te maken met De Sonnetten voor Laura.

Bert Steinmann Dirigent, Musicus en hoboïst Het Balletorkest

......................................................................................................................................

De grote verdienste van Cees Thissen is dat hij als componist en dirigent de ‘hogere’ kunsten naadloos met de amateurkunst weet te verbinden. Al jarenlang enthousiasmeert hij vele tientallen koorleden voor zijn projecten. En het resultaat van zijn nieuwe project  “Sonnetten voor Laura” zal, dat staat nu al vast, weer een klinkend succes zijn. Niet voor niets heeft de Heemsteedse Kunstkring enkele jaren geleden de Minerva Cultuurprijs  aan hem toegekend !

Ad van Amerongen

v.m. voorzitter Heemsteedse Kunstkring

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kaartverkoop

Kaartverkoop

Bestel hier uw kaartjes online!

Volg ons

Om niks te missen

Nieuwsbrief

aanmelden

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Bestuur

Secretariaat Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda
Doreen van Nieuwenhoven
Berkenhof 14
2105 MH Heemstede
tel: 023- 5321952/ 0641572886
e-mail: info@neruda.nl

Voorzitter:

Constance Clignett - van Beijsterveldt

Haarlem

Penningmeester:

Frans Smelt

Vogelenzang

Bankrekeningnummer:

NL20 INGB 0008 1207 91

t.n.v. Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda Heemstede

De stichting is gedeponeerd bij de KvK onder nummer RSIN 815563279

De stichting is per 1 januari 2018 aangmerkt als ANBI-stichting.

2142176 statutenwijziging Stichting Muziekproject Pablo Neruda.pdf

Beloningsbeleid Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda.pdf

 

Jaarstukken 2017

Bestuursverslag 2017 PN.pdf
Baten en lasten 2017 Pablo Neruda.pdf
Balans 2017 Pablo Neruda.pdf

 

Jaarstukken 2018

PN jaarrekening 2018

 

Jaarstukken 2019

 

PN jaarrekening 2019

 

Jaarstukken 2020

 

Staat van baten en lasten 2020

Jaarverslag 2020

Anbi Neruda 2020

Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda

Secretariaat
Berkenhof 14
2105 MH Heemstede

© 2021
info@neruda.nl